EcoDesign

ECODESIGN, de nieuwe EU standaard
als uitgangspunt in NL

European_Commission

De ECODESIGN richtlijn (RES2009/125/EG) vormt een kaderrichtlijn voor het opstellen van ECODESIGN eisen (via Europese wetgeving) voor energie gerelateerde apparatuur (ErP). Als onderdeel hiervan zijn onder Lot15 en Lot 20 producteisen opgesteld voor nieuwe houtkachels en biomassagestookte ketels. Beide voorstellen zijn in maart 2015 goedgekeurd door het Europees Parlement, zodat vanaf 2020 en 2022 de eisen uit de ECOdesign Directive in alle EU lidstaten moeten worden toegepast en gehandhaafd.

Voor de komende jaren geldt deze keuringseis vanuit de toekomstige ECODESIGN regeling dus ook voor Nederland als leidraad. Schematisch ziet dat er voor dit moment en de komende jaren als volgt uit:

Afbeelding 1. ECODESIGN met SeizoensrendementAfbeelding 1. ECODESIGN met Seizoensrendement
(klik op afbeelding voor vergrote weergave)

In overleg met de overheid heeft de NHK voor Nederland in de overgang tot 2020 onderstaande tabel ontwikkeld, mede omdat binnen de EU nog geen overeenstemming is bereikt op de vaststellingsmethode voor de emissies.
Om toch tot een werkbare overgangsmethode te komen met als doel versnelde verbetering ten opzichte van de huidige, laagdrempelige situatie is onderstaande tabel opgesteld.
Daarin is het seizoensrendement vervangen door “minimaal rendement bij nominaal vermogen”, een werkwijze die voor de NL keuringsinstituten op dit moment al wordt toegepast.

Onderstaande tabel toont dan ook de minimale ondergrens voor de emissie van toestellen welke kunnen worden opgenomen in de SDH regeling.

Afbeelding 2. ECODESIGN NL model met SeizoensrendementAfbeelding 2. ECODESIGN NL model met Minimaal Rendement bij Nominaal Vermogen.
(klik op afbeelding voor vergrote weergave)