Ruil je oude haard of kachel in!

Met de Stimulering Kwalitatieve Houtstook (SKH) kan de eindgebruiker een stimuleringskorting krijgen bij de aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout gestookte kachels, inbouwhaarden en inzethaarden. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers toegankelijk.

SKH is een stimuleringsregeling van de bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) aangesloten fabrikanten en DE-erkende detaillisten. De NHK sluit met deze regeling aan bij recente initiatieven vanuit de overheid om hernieuwbare energie in Nederland de stimuleren. De NHK is aanspreekpunt voor de uitvoering van de regeling, de meewerkende fabrikanten en detaillisten voor de uitvoering.

Waarom deze stimulering?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door warmte uit hernieuwbare bronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.
Omdat in Nederland de publieke opinie nog steeds wordt beïnvloed door de emotie rond houtstook in de breedste zin van het woord, wil de branche haar uitgangspunten voor toestellen en installaties breed onder de aandacht brengen. Via deze eigen regeling van en voor leden van de NHK, worden particulieren en zakelijke gebruikers die doordacht en verantwoord hout gaan stoken dan ook financieel gestimuleerd.
Vanuit Europa is de houtkachel als Duurzame Energie toestel aangemerkt, mede omdat in veel gevallen sprake is van vervangende warmte / niet gebruikte fossiele energie. Immers, tijdens het stoken van de haard of kachel vervangt deze de aanwezige CV installatie in de meeste gevallen volledig.

De EcoDesign regeling welke in 2022 van kracht wordt, gaat ervoor zorgen dat houtgestookte toestellen aan minimale kwaliteits- en emissie eisen voldoen.
De NHK wil met deze eigen stimuleringsregeling de positieve effecten van EcoDesign versneld doorvoeren en koppelt deze toestelnorm ook nog eens aan de Duurzame Energie erkenning voor een verantwoorde installatie. De omslag naar een verantwoord en duurzaam stookgedrag kan zo samen met de eindgebruiker versneld en maximaal verantwoord worden gemaakt.

Wanneer kan de SKH aangevraagd worden?

Aanvragen kunnen enkel en alleen door de deelnemende detaillisten worden ingediend.
Koopovereenkomsten met een datum van 1 september 2016 tot en met 31 december 2016 komen voor deze regeling (onder voorwaarden) in aanmerking.
Van 1 september 2016 09.00 uur tot en met 5 januari 2017 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend.